مثل کبوتران شما گرچه می پرم        آنها کبوترند من از جنس دیگرم 

 

دیوارها فضای دلم را گرفته اند         دیگر هوای پر زدن افتاده از سرم 

 

گاهی برای بال زدن آسمان کم است     یا صحن قدس باید و یا گنبد حرم  

 

آقای من ببخش اگر بال من شکست      بر من مگیر خرده اگر کم میاورم  

 

این روزها ببخش اگر دیر میرسم         گاهی اسیر خانه و فرزند و همسرم 

 

مثل کبوتران شما نه هنوز نه              مانده ست تا قبول کنی یک کبوترم  

منبع : سالیان |تقدیم به ساحت مقدس امام هشتم (ع) منبع : |تقدیم به ساحت مقدس امام هشتم (ع) منبع : |تقدیم به ساحت مقدس امام هشتم (ع) منبع : |تقدیم به ساحت مقدس امام هشتم (ع)
برچسب ها :